Yönetim

Ana Bilim Dalı Bşk.
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Prof.Dr. CELAL SOYDAN